Page Object Model (POM)-1

Ahmet BAYAR
2 min readJun 25, 2021

--

Page Object Model bir framework tasarım modelidir.Kodların tekrar kullanılabilirliğini,bakımını ve okunmasını kolaylaştırır.Şimdi adım adım page object model tasarımını içeren proje oluşturalım.

Adım-1:Maven Projesi oluşturma

Adım-2:pom.xml dosyasına projemizde kullanacağımız depenciesleri ekleyelim. Bizim projemizde kullanılacak dependiciesler;

Selenium-java

Webdriver Manager

TestNG

Adım-3:Page Object Model in klasör yapısını oluşturalım.Dosyalarımızı src/test/java altında oluşturuyoruz.Öncelikli olarak src/test/java altında bir paket oluşturalım, paket altında da pages, tests, utilities adında üç adet paket oluşturalım.

Adım-4:Proje seviyesinde test datalarını koyacağımız “configuration.properties

“ dosyası oluşturalım.

Adım-5:”configuration.properties” dosyasındaki verileri okumak için bir java dosyası olan “ConfigReader” classını utilities altında oluşturalım.

public class ConfigReader {

private static Properties properties;

static{
String path=”configuration.properties”;

try {
FileInputStream fileInputStream=new FileInputStream(path);
properties=new Properties();

properties.load(fileInputStream);

fileInputStream.close();

} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
public static String getProperty(String key){

String value = properties.getProperty(key);

return value;
}
}

Adım-6:Utilities altında Driver class oluşturalım.Driver classının içeriği aşağıdaki gibidir.

public class FirstPage {
public FirstPage(){
PageFactory.initElements(Driver.getDriver(),this);
}

@FindBy(xpath =”//input[@id=’sb_form_q’]”)
public WebElement bingSearchBox;

@FindBy(css = “input#text”)
public WebElement yandexSearchBox;

@FindBy(xpath = “//input[@name=’q’]”)
public WebElement googleSearchBox;
}

Adım-8:Son olarak tests paketi altında test class ımızı oluşturalım.

public class FirstTest {
FirstPage firstPage=new FirstPage();
@Test
public void test01(){

// Driver.getDriver()==> driver
Driver.getDriver().get(ConfigReader.getProperty(“google_url”));
firstPage.googleSearchBox.sendKeys(“selenium”);
Driver.getDriver().navigate().to(ConfigReader.getProperty(“yandex_url”));
firstPage.yandexSearchBox.sendKeys(“selenium”);
Driver.getDriver().navigate().to(ConfigReader.getProperty(“bing_url”));
firstPage.bingSearchBox.sendKeys(“selenium”);

Driver.closeDriver();

}
}

Not:Tüm projenin kodlarıma https://github.com/zoomokul/POMproject adresinden ulaşabilirsiniz

Kaynaklar:

#techproeducation

#https://github.com/bulutluoz

--

--