Page Object Model (POM)-2-Read/Write Excel

Ahmet BAYAR
2 min readJun 25, 2021

--

Adım-1:Maven Projesi oluşturma

Adım-2:pom.xml dosyasına projemizde kullanacağımız depenciesleri ekleyelim. Bizim projemizde kullanılacak dependiciesler;

Selenium-java

Webdriver Manager

TestNG

poi

poi-ooxml

Adım-3:test/java altında resources adında paket oluşturalım ve içine örnek bir excel dosyası oluşturalım.Bizim dosyamız ülkeler ve dillerinden oluşmaktadır.

Adım-4:Şimdi resources altındaki excel dosyamızı okuyacak tests altında ReadExcel adından java class oluşturalım.

Adım-5:ReadExcel classımızın içeriğini oluşturalım. Aşağıda kodlar verilmiştir. İstersek projemizi daha dinamik yapmak için configuration.properties dosyasını kullanabiliriz.

public class ReadExcel {
@Test
public void readExcel() throws IOException {

String excelPath=”src/test/java/resources/languages.xlsx”; //yol

FileInputStream fileInputStream=new FileInputStream(excelPath);

Workbook workBook = WorkbookFactory.create(fileInputStream);

Sheet sheet=workBook.getSheet(“Sheet1”);

Row row = sheet.getRow(3);

Cell cell=row.getCell(1); //French

System.out.println(cell);

}

@Test
public void readExcel2() throws IOException {

String excelPath=”src/test/java/resources/languages.xlsx”;

FileInputStream fileInputStream=new FileInputStream(excelPath);
Workbook workbook=WorkbookFactory.create(fileInputStream);
Cell cell=workbook.
getSheet(“Sheet1”).
getRow(3).
getCell(1); //Integer.parseInt(ConfigReader.getProperty(“1”))

System.out.println(cell);

System.out.println(cell.toString());

System.out.println(workbook.getSheet(“Sheet1”).getLastRowNum());

System.out.println(workbook.getSheet(“Sheet1”).getPhysicalNumberOfRows());
// getPhysicalNumberOfRows() give us row number which include data

int lastIndex=workbook.getSheetAt(0).getLastRowNum();

for (int index=1 ; index<=lastIndex ; index++){

String language= workbook.getSheetAt(0).getRow(index).getCell(1).toString();
System.out.println(language);

}

Map<String,String> countryMap = new HashMap<>();
String key=””;
String value=””;

for (int index=1 ; index<=lastIndex ; index++){

key=workbook.getSheetAt(0).getRow(index).getCell(0).toString();

value= workbook.getSheetAt(0).getRow(index).getCell(1).toString();

countryMap.put(key,value);
}

System.out.println(countryMap);

fileInputStream.close();
workbook.close();

}

}

Adım-6:Şimdi de resources altındaki excel dosyamıza veri yazalım. Bunun için tests altında WriteExcel adında java class oluşturalım. Dosyanın içeriği aşağıda verilmiştir.

public class WriteExcel {
@Test
public void writeExcel() throws IOException {

String path=”src/test/java/resources/languages.xlsx”;
FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(path);

Workbook workbook= WorkbookFactory.create(fileInputStream);

workbook.getSheetAt(0).getRow(0).createCell(2).setCellValue(“Continent”);
workbook.getSheetAt(0).getRow(1).createCell(2).setCellValue(“Europa”);
workbook.getSheetAt(0).getRow(2).createCell(2).setCellValue(“Europa”);
workbook.getSheetAt(0).getRow(3).createCell(2).setCellValue(“Europa”);

FileOutputStream fileOutputStream=new FileOutputStream(path);
workbook.write(fileOutputStream);

}
}

Not:Tüm projenin kodlarına https://github.com/zoomokul/POMproject adresinden ulaşabilirsiniz

#Kaynak: https://github.com/bulutluoz

--

--